Tisztelettel és szeretettel köszönti az Olvasót Kékesd község templomépítő közössége!

Betűméret kisebb nagyobb

Kékesd a baranyai dombok között meghúzódó kicsiny falu, Pécsváradtól 12 km-nyire délre. A pécsváradi plébánia része összesen 12 településsel együtt.

Ennek a kis, 208 lakosú falunak lakói 1999. január 21-én elhatározták, hogy templomot építenek, s Szent Mihály arkangyalt választják védőszentjének. Régebben, sajnos már két alkalommal - bár az előkészületek megtörténtek - az építés meghiúsult. A mostani - harmadik - remélhetőleg valóra váltja a régi szándékot, mert ez a kis falu élni akar! Nem akarja, hogy népe elvándoroljon, pedig ez iskola és templom nélkül óhatatlanul bekövetkezik.

1999. május 26-án Mayer Mihály pécsi megyés püspök úr is megadta az engedélyt az előkészületekre. A templomépítés érdekében megalakult a Kékesdi Szent Mihály Kolping Család, mely összefogja és vezeti a templomépítés munkáját. Tárgyi és pénzbeli adományok gyűjtésére alapítványt hoztunk létre.

Kékesd lakossága óriási áldozatot vállalt magára, s rövid időn belül a 208 lakosú falu összeadott 2 millió forintot. Megkezdődött a tervezés. Dévényi Sándor Kossuth-díjas építész ingyen készítette el a tervet. Jótékony célú előadások sorozata kezdődött. Neves művészek, tudósok, Európa- és világbajnok sportolók álltak a nemes ügy mellé. Tervünkről tudomást szerzett Dr. Orbán Viktor miniszterelnök Úr, aki a Kulturális Örökségek Minisztériumán keresztül komoly támogatást nyújtott az építés megkezdéséhez.

A falu lakóinak és támogatóinknak összefogásával, lelkesedésével és áldozatvállalásával hét éve folyik az építkezés, mindig olyan ütemben, ahogyan a pénz rendelkezésünkre áll. Eddigi munkánk eredményeként elkészült az alsó szint, ahol a közösségi terem lesz, s állnak a templom falai, jelenleg a tető készítése folyik. Természetesen a föld-, kőműves- és ácsmunkák legnagyobb részét a falu népe végezte szakmai irányítás mellett.

Nagy örömet jelentett számunkra, hogy Dr. Sólyom László köztársasági elnök Úr 2005. decemberében elvállalta a templom építésének fővédnökségét, hatalmas erkölcsi támogatást nyújtva a munkánkhoz.

2006. április 29-én, Elnök Úr a Zengő-túrát követően személyesen is megtekintette az építkezés jelenlegi állapotát, találkozott az építésben résztvevőkkel, beszélgetett a tervezővel és a lakosokkal egyaránt.

Bízunk abban, hogy a sokak összefogásával és anyagi áldozatával elkezdődött munkánk rövidesen teljesen elkészülhet. Isten áldása legyen mindazokon, akik segítettek és segítenek bennünket. Sok munka van még vissza, de eddigi segítőink áldozatkészsége reményt ad arra, hogy még sokan lépnek támogatóink sorába, s így sokan együtt örülhetünk majd a várva-várt templomszentelési ünnepnek.

 

Antal Géza
apátplébános

Hírek, újdonságok

Galéria

Segítőink, támogatóink

Információ az alapítványról, elérhetőségek